1-α, 25-Dihydroxy Vitamin D2

$0.00

- +
SKU: 099159d38ae4 Categories: ,

Product #: VI400050

1-α, 25-Dihydroxy Vitamin D2

Product Details

Other Names Ercalcitriol
CAS # 60133-18-8
Formula C28H44O3
Molecular Weight 428.33
Purity >95% (HPLC)
Keywords 1-alpha, 25-Dihydroxy Vitamin D2, Ercalcitriol, Vitamin D, D2, Hydroxylation, Vitamin, Reference Standards, Ercalcitriol, C28H44O3
Shipping Requirement Ambient
Safety Data Sheets Email info@sussex-research.com