1-α,25-Dihydroxy Vitamin D3

$0.00

- +
SKU: 8ae3b0dcb7f3 Categories: ,

Product #: VI400095

1-α,25-Dihydroxy Vitamin D3

Product Details

Other Names Calcitriol, 1α, 25-Dihydroxycholecalciferol
CAS # 32222-06-3
Formula C27H44O3
Molecular Weight 416.64
Purity >95% (HPLC)
Keywords 1-alpha,25-Dihydroxy Vitamin D3, Calcitriol, Vitamin D, D3, Vitamin, Reference Standards, Calcitriol, 1alpha, 25-Dihydroxycholecalciferol, C27H44O3
Shipping Requirement Ambient
Safety Data Sheets Email info@sussex-research.com