1-α-Hydroxy Vitamin D2

$0.00

- +
SKU: 829dd1d8bed8 Categories: , ,

Product #: VI400040

1-α-Hydroxy Vitamin D2

Product Details

Other Names Doxercalciferol, Hectorol, 1-Hydroxyergocalciferol, 1-Hydroxyvitamin D2, 1α-Hydroxyergocalciferol, TSA 840
CAS # 54573-75-0
Formula C28H44O2
Molecular Weight 412.65
Purity >95% (HPLC)
Keywords 1-alpha-Hydroxy Vitamin D2, Doxercalciferol, Vitamin D, D2, Hydroxylation, Vitamin, Reference Standards, Metabolites, Doxercalciferol, Hectorol, 1-Hydroxyergocalciferol, 1-Hydroxyvitamin D2, 1alpha-Hydroxyergocalciferol, TSA 840, C28H44O2
Shipping Requirement Ambient
Safety Data Sheets Email info@sussex-research.com